Nuevo nombre, ¡más posibilidades! Ver más

Bases de Participació de la Promoció "Drivy - Bicing"

Propòsit L'empresa, Drivy SAS, societat amb un capital de 1.080.647,50 euros, inscrita al Registre de Comerç i Societats de París amb el número 522 816 651, el domicili social es troba a 35 Rue Greneta, 75002 París, França ( des d'ara, "Drivy") organitza una campanya o promoció local a Barcelona (en endavant, "promoció").

La promoció permet als usuaris nous de Drivy a Barcelona que registrin un vehicle a la Plataforma, complint aquest amb els requisits de la promoció, rebre el reemborsament de la quota anual del Bicing, servei gestionat per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA, amb domicili en carrer Calàbria, 66-08015 Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb el número: 6165/03 Tom: 35452 Tom: 28 Full B 108.458 Inscripció 87, i NIF A08765919. Els membres han d'acceptar aquestes regles, els Termes i Condicions Generals de Drivy ( "ToS") i la Política de Privacitat de Dades. Totes les paraules en majúscula que figurin aquí seran com es defineix a l'ToS.

Com obtenir el reemborsament de la quota anual del Bicing Qualsevol usuari que compleixi tots els criteris de selecció sota detallats pot participar en la promoció registrant el seu vehicle en Drivy des d'aquestes pàgines (https://www.drivy.es/c/bicing) o (https://www.drivy.es/c/bicing/cat) i sempre que hi hagi finalitzat el seu primer lloguer a la Plataforma amb aquest vehicle registrat.

Cada usuari pot participar en aquesta Promoció només una vegada. Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions.

Període de validesa El Registre a la Plataforma i en aquesta Promoció s'ha de realitzar entre l'1 de setembre de 2018 al 31 de Desembre de 2018, ambdós inclosos ( "Període de la promoció").

Tipologia d'usuaris i mètode de reemborsament de la quota anual del Bicing segons tipologia

Nous usuaris del Bicing Tots aquells usuaris que s'hagin inscrit al Bicing entre l'1 de setembre de 2018 i el 31 de desembre de 2018. Aquests usuaris, un cop es registrin a la Promoció, registrin el seu vehicle a la Plataforma Drivy i finalitzin el seu primer lloguer, rebran el reemborsament de la quota anual del Bicing. Dit reemborsament es realitzarà en el compte bancari que l'usuari hagi afegit a la plataforma Drivy en un termini d'un mes després que aquest usuari hagi finalitzat el seu primer lloguer i faciliti a Drivy el comprovant de pagament de la quota del Bicing. Aquest comprovant s'haurà d'enviar a Drivy, juntament una foto del carnet d'abonat del Bicing on figuri el número d'abonat, a través de correu electrònic a l'adreça [email protected]

Usuaris ja subscriptors del Bicing Tots aquells usuaris que s'hagin inscrit al Bicing abans de l'1 de setembre de 2018. Aquests usuaris, un cop es registrin a la Promoció, registrin el seu vehicle a la Plataforma Drivy i finalitzin el seu primer lloguer, i un cop renovin la seva quota anual del Bicing, rebran el reemborsament d'aquesta renovació. Aquest reemborsament es realitzarà en el compte bancari que l'usuari hagi afegit a la plataforma Drivy en un termini d'un mes després que aquest usuari hagi renovat la seva quota anual i faciliti a Drivy el comprovant de pagament d'aquesta renovació. Aquest comprovant s'haurà d'enviar a Drivy, juntament una foto del carnet d'abonat del Bicing on figuri el número d'abonat, a través de correu electrònic a l'adreça [email protected] És requisit indispensable que el cotxe sigui actiu a la plataforma Drivy des del moment del registre fins a com a mínim, el moment de reemborsament d'aquesta quota.

Canvi de tarifes de Bicing

Drivy es compromet a reemborsar als usuaris inscrits en l'últim import que aquests hagin desemborsat per la seva subscripció o per la seva renovació de subscripció al Bicing, per la qual cosa es tindrà en compte un possible canvi de tarifes del servei Bicing que pugui tenir lloc durant el període de vigència de la promoció. Per a això, cada usuari haurà d'enviar un justificant d'aquest pagament a Drivy a través de l'adreça [email protected] (per exemple, una foto de l'extracte del banc on figuri aquest càrrec).

Lloguers vàlids

Per poder obtenir el reemborsament de la quota del Bicing o de la seva renovació, s'ha d'haver completat mínim un lloguer a través de la Plataforma dins dels 12 mesos a partir de la data de registre. Si aquest lloguer és cancel·lat, no comptarà com lloguer vàlid, ja que aquest no serà completat.

Usuaris vàlids

Ha de ser major de 18 anys. Ha de tenir el vehicle aparcat a Barcelona. Ha de ser el legítim propietari del vehicle, i que així aparegui en els documents. Ha de ser un propietari nou a la Plataforma: no podrà haver registrat cap altre vehicle en els 12 mesos anteriors a l'inici d'aquesta Promoció. Ha de ser abonat del Bicing, i comptar amb el carnet d'abonat i el comprovant de pagament de la seva quota anual per a la seva verificació. Les famílies que disposin d'un vehicle i siguin els seus fills els usuaris del Bicing, podran registrar el seu vehicle i enviar el carnet d'abonat dels seus fills per a la comprovació per part de Drivy i la seva posterior reemborsament. Es farà un reemborsament per vehicle registrat. Dit reemborsament es farà al compte bancari del propietari del vehicle. Les parelles que disposin d'un vehicle i sigui un dels integrants usuari del Bicing, podran registrar el seu vehicle i enviar el carnet d'abonat d'un dels membres per a la comprovació per part de Drivy i la seva posterior reemborsament. Dit reemborsament es farà al compte bancari del propietari del vehicle.

Vehicles vàlids

Que respectin les normes que figuren en els Termes i Condicions Generals de Drivy. Que hagin estat registrat durant el Període de la Promoció. Que mai abans hagin tingut un lloguer a la Plataforma. Que tinguin una matrícula espanyola. Que tinguin menys de 10 anys i menys de 200.000 km. Que estiguin aparcats a Barcelona ciutat Han de tenir la ITV en regla, i una assegurança mínim a tercers. Que tinguin un preu diari de lloguer superior a 20 € / dia (200km inclosos).

Així mateix, els usuaris que registrin vehicles de menys de 8 anys d'antiguitat i menys de 100.000km, híbrids o elèctrics, tindran dret al reemborsament de l'import del Bicing elèctric.

Miscel·lània

Drivy es reserva el dret: Per a monitoritzar i investigar tot l'ús fet de la promoció pels propietaris d'automòbils. Per sol·licitar proves o documents que demostrin que el lloguer realment va succeir, i pot invalidar a tots aquells que per qualsevol raó ho consideren artificial o fraudulent. A la seva discreció, suspendre un compte o no proporcionar el reemborsament de la quota del Bicing si l'activitat relacionada es considera contrària a les ToS de Drivy, abusiva o fraudulenta.

Condicions generals

La participació en aquesta promoció implica el coneixement i la plena acceptació d'aquestes regles, el propietari del vehicle no pot realitzar cap reclam sobre el seu contingut.

La promoció és gratuïta i no implica un augment en el preu dels serveis que es promocionen o un pagament addicional per al propietari de l'automòbil.

És responsabilitat del propietari de l'automòbil complir tots els requisits per gaudir dels obsequis de promoció i comptar amb la documentació necessària per demostrar-ho.

Drivy no es fa responsable dels errors, incidents o danys que puguin sorgir en el desenvolupament i la promoció atribuïbles a tercers o socis.

Drivy no es responsabilitza per cap incident i esdeveniment de tot tipus (per exemple, manca de registre d'un propietari d'automòbil, interrupció o pèrdua de trucada) que siguin causats per un error en el programari causa de força major; ni d'incidents que tinguin el seu origen en casos de força major per causes com ara una falla a la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica o postal o causada per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics, etc.) o en companyies de serveis deficients que operin aquests serveis.

Drivy té la intenció que la promoció es realitzi amb les mateixes oportunitats per a cada propietari d'automòbil. Per tant, qualsevol ús incorrecte o fraudulent d'aquestes bases donarà com a resultat la desqualificació, per tant, la Promoció.

Terminació i modificacions

Drivy es reserva el dret de: Suspendre o acabar la promoció o la capacitat del propietari d'un automòbil per participar en qualsevol moment i per qualsevol motiu. Modificar en qualsevol moment i sense previ avís, si cal, les condicions d'aquesta Promoció en condicions similars, atorgant a l'esmena el mateix grau de publicitat.

La decisió de modificar, posposar o cancel·lar la Promoció s'establirà en aquestes regles, per la qual cosa convidem a consultar després de la participació.

En cas que es realitzin modificacions al present acord, les modificacions seran publicades per nosaltres a través del lloc web o l'aplicació. Aquests termes revisats entraran en vigor a partir del moment de la publicació. En continuar participant en la promoció després d'aquests canvis, el membre consent aquestes modificacions.